• НОВ САЙТ НА ПГАС
 • ПРИЕМ 2018/2019:

  ПРОФЕСИЯ: МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА
  СПЕЦИАЛНОСТ: МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
  КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 5 ГОДИНИ
  Завършилите получават:
  1.Диплома за средно образование;
  2.Свидетелство за професионална квалификация;
  3.Свидетелство за водач на МПС- категория "В" /любител шофьор/;
  4.Свидетелство- категория "Ткт" /водач на колесни трактори/;
  5.Свидетелство- категория "Твк" /правоспособност за работа с верижни и колесни трактори и работни машини към тях/;
  6.Свидетелство за правоспособност за управление на МПС категория "Твк-З" /правоспособност за работа с прибираща техника/.
  Балообазуващи :
  1.НВО;
  2.Математика;
  3.физика.
  Завършилите специалността получават реализация като :

  • монтьор на леки и товарни автомобили;
  • монтьор на селскостопанска техника;
  • консултант-продавач във фирми за търговия със селскостопанска и автомобилна техника и резервни части за нея.
  ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА
  СПЕЦИАЛНОСТ: МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
  КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 5 ГОДИНИ
  Завършилите получават:
  1.Диплома за средно образование;
  2.Свидетелство за професионална квалификация;
  3.Свидетелство за водач на МПС- категория "В" /любител шофьор/;
  4.Свидетелство- категория "Ткт" /водач на колесни трактори/;
  5.Свидетелство- категория "Твк" /правоспособност за работа с верижни и колесни трактори и работни машини към тях/;
  6.Свидетелство за правоспособност за управление на МПС категория "Твк-З" /правоспособност за работа с прибираща техника/.
  Балообазуващи :
  1.НВО;
  2.Математика;
  3.Физика.
  Завършилите специалността получават реализация като :

  • ръководител на технически пункт;
  • техник на селскостопанска техника;
  • консултант-продавач във фирми за търговия със селскостопанска и автомобилна техника и резервни части за нея.
  ПРОФЕСИЯ:ФЕРМЕР
  СПЕЦИАЛНОСТ: ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ
  КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 5 ГОДИНИ
  Завършилите получават:
  1.Диплома за средно образование;
  2.Свидетелство за професионална квалификация;
  3.Свидетелство за водач на МПС- категория "В" /любител шофьор/;
  4.Свидетелство- категория "Ткт" /водач на колесни трактори/;
  5.Свидетелство- категория "Твк" /правоспособност за работа с верижни и колесни трактори и работни машини към тях/;
  6.Свидетелство за правоспособност за управление на МПС категория "Твк-З" /правоспособност за работа с прибираща техника/.
  Балообазуващи :
  1.НВ0;
  2.Биология и ЗО;
  3.Химия и ООС.
  Завършилите специалността получават реализация като:
  • земеделски работници в кооперации или сдружения;
  • трактористи и комбайнери;
  • земеделски производители, с подкрепата на държавата и ЕС чрез програми за развитие на селските райони;
  • предприемачи в сектор „Земеделие” или „Животновъдство”.
  ВАЖНО !
  ''КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 г.''

  Подаването на документи за първи етап - от 20.06 - 26.06.2018г. вкл.
  /-за кандидатстващите от община Добрич и община Добричка документите се подават в ОУ " Хр. Смирненски"-гр. Добрич
  -за кандидатстващите от община Крушари документи се подават в СУ "Хр.Смирненски" - с.Крушари
  -за кандидатстващите от община Балчик документи се подават в ОУ "Антим I" - гр.Балчик
  - за кандидатстващите от община Тервел документи се подават в ПГТО "Дочо Михайлов" - гр.Тервел/
  Необходими документи за кандидатстване:
  1. Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;
  2. Копие на свидетелство за завършено основно образование;
  3. Копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване
  4. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите за специалности от професии;

  Завършилите придобиват втора или трета степен на професионална квалификация след успешно завършен клас и успешно положени държжавни изпити по теория и по практика