ПРИЕМ 2018/2019:

ПРОФЕСИЯ: МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА
СПЕЦИАЛНОСТ: МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 5 ГОДИНИ
Завършилите получават:
1.Диплома за средно образование;
2.Свидетелство за професионална квалификация;
3.Свидетелство за водач на МПС- категория "В" /любител шофьор/;
4.Свидетелство- категория "Ткт" /водач на колесни трактори/;
5.Свидетелство- категория "Твк" /правоспособност за работа с верижни и колесни трактори и работни машини към тях/;
6.Свидетелство за правоспособност за управление на МПС категория "Твк-З" /правоспособност за работа с прибираща техника/.
Балообазуващи :
1.НВО;
2.Математика;
3.физика.
Завършилите специалността получават реализация като :

• монтьор на леки и товарни автомобили;
• монтьор на селскостопанска техника;
• консултант-продавач във фирми за търговия със селскостопанска и автомобилна техника и резервни части за нея.
ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА
СПЕЦИАЛНОСТ: МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 5 ГОДИНИ
Завършилите получават:
1.Диплома за средно образование;
2.Свидетелство за професионална квалификация;
3.Свидетелство за водач на МПС- категория "В" /любител шофьор/;
4.Свидетелство- категория "Ткт" /водач на колесни трактори/;
5.Свидетелство- категория "Твк" /правоспособност за работа с верижни и колесни трактори и работни машини към тях/;
6.Свидетелство за правоспособност за управление на МПС категория "Твк-З" /правоспособност за работа с прибираща техника/.
Балообазуващи :
1.НВО;
2.Математика;
3.Физика.
Завършилите специалността получават реализация като :

• ръководител на технически пункт;
• техник на селскостопанска техника;
• консултант-продавач във фирми за търговия със селскостопанска и автомобилна техника и резервни части за нея.
ПРОФЕСИЯ:ФЕРМЕР
СПЕЦИАЛНОСТ: ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ
КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 5 ГОДИНИ
Завършилите получават:
1.Диплома за средно образование;
2.Свидетелство за професионална квалификация;
3.Свидетелство за водач на МПС- категория "В" /любител шофьор/;
4.Свидетелство- категория "Ткт" /водач на колесни трактори/;
5.Свидетелство- категория "Твк" /правоспособност за работа с верижни и колесни трактори и работни машини към тях/;
6.Свидетелство за правоспособност за управление на МПС категория "Твк-З" /правоспособност за работа с прибираща техника/.
Балообазуващи :
1.НВ0;
2.Биология и ЗО;
3.Химия и ООС.
Завършилите специалността получават реализация като:
• земеделски работници в кооперации или сдружения;
• трактористи и комбайнери;
• земеделски производители, с подкрепата на държавата и ЕС чрез програми за развитие на селските райони;
• предприемачи в сектор „Земеделие” или „Животновъдство”.
ВАЖНО !
''КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 г.''

Подаването на документи за първи етап - от 20.06 - 26.06.2018г. вкл.
/-за кандидатстващите от община Добрич и община Добричка документите се подават в ОУ " Хр. Смирненски"-гр. Добрич
-за кандидатстващите от община Крушари документи се подават в СУ "Хр.Смирненски" - с.Крушари
-за кандидатстващите от община Балчик документи се подават в ОУ "Антим I" - гр.Балчик
- за кандидатстващите от община Тервел документи се подават в ПГТО "Дочо Михайлов" - гр.Тервел/
Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;
2. Копие на свидетелство за завършено основно образование;
3. Копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване
4. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите за специалности от професии;

Завършилите придобиват втора или трета степен на професионална квалификация след успешно завършен клас и успешно положени държжавни изпити по теория и по практика