ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ УН НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНО СТОПАНСТВО ГР. ДОБРИЧ:

ПРЕДЛАГА КУРСОВЕ ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:
*Монтьор на транспортна техника
*Фермер
*Монтьор на селскостопанска техника
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1.Заявление по образец
2. Свидетелство за завършено образование/ Минимум завършен 10 клас/
3. Медицинско свидетелство
4. Копие на лична карта
5. Актуални документни снимки - 2 бр.
Завършилите курса получават:
Свидетелство за професионална квалификация

За контакти:

GSM: 0894036343 / 0898922812
гр. Добрич, бул."25-ти септември" №86
е-mail - prof.ob@abv.bg

Обучението се извършва в Професионална гимназия по аграрно стопанство-гр. Добрич

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНО СТОПАНСТВО ГР. ДОБРИЧ:

ПРЕДЛАГА КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КАТЕГОРИЯ:
* "Ткт" /водач на колесни трактори/;
*"Твк" /правоспособност за работа с верижни и колесни трактори и работни машини към тях/;
* "Твк-З" /правоспособност за работа с прибираща техника - комбайн/
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Заявление по образец
2. Свидетелство за завършено образование
3. Медицинско свидетелство
4. Копие на лична карта
5. Копие от свидетелството за кат. "В"

Обучението се извършва в Професионална гимназия по аграрно стопанство-гр. Добрич